Teletek marka MAG konvansiyonel yangın panelinin anlaşılması ve kullanılmasına yönelik kılavuzu aşağıda bulabilirsiniz. 
PDF olarak indirmek isterseniz  
mag2-mag4-programlama-kilavuzu-74086.pdf

Santral Üzerindeki Göstergeler

1-2-3-4 : Zone (Bölge) isimleri
Fire : Yangın varsa yanar
General Fault : Panelde hata var ise yanar
Sounder Fault/Disable : Sirenlerde hata var ise veya Sirenler devre dışı ise yanar
Enable/Disable : Dedektör veya buton iptal edilmiş ise yanar
Test : Test modunda ise yanar.
Power Supply 230V : Panelde enerji var ise yanar.

Santral Üzerindeki Tuşlar

SILENCE BUZZER : Buzzer Sustur (Dahili buzzer susturur)
SILENCE ALARM : Alarm Sustur (Sirenleri susturur)
ENABLE/DISABLE : Devrede/Devredışı ( Zone veya Siren devreye alma/devreden çıkarma)
TEST SCROLL : Test Kaydırma (Test moduna girme/zon kaydırma )
RESET : Paneli başlangıç konumuna getirme/ resetleme. Girilen değişiklikleri onaylamak
SOUND ALARM : Sesli Alarm (Sirenleri çaldırmak için kullanılır)

 

Zone 1 (Bölge1) Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.    (DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar. Zone 1 ledi flaş yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.    (Devre dışı zonun ledi sürekli yanmaya başlayacaktır.)

RESET tuşuna basınız.                               (Zone 1 devre dışıdır.)

 

Zone 1 (Bölge1) Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna İKİ kez basınız.      (Zone 1 ledi flaş yapar. DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar.)

RESET tuşuna basınız.                                             (Zone 1 devrededir. )

 

Zone 2 (Bölge2) Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.                    (DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar. Zone 1 ledi flaş yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız.                              (Zone 2 ledi flaş yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.                    (Zone 2 ledi sürekli yanmaya başlayacaktır. Devre dışı zonun ledi flaş yapar.)

RESET tuşuna basınız.                                               (Zone 2 devre dışıdır.)

 

Zone 2 (Bölge2) Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna İKİ kez basınız.      (Zone 1 ledi flaş yapar. DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız.                            (Devre dışı zonun ledi sürekli yanar.)

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.                  (Zone 2 ledi flaş yapar. Devre dışı ledi flaş yapar.)

RESET tuşuna basınız.                                             (Zone 2 devrededir.)

4 zone’lu MAG4 panelde Zone 3 ve Zone 4 için de aynı işlemler geçerlidir.